K ochraně půdních sinic přispěje až lepší taxonomie

Verze PDF

Industrializace a urbanizace krajiny má vliv na opomíjené a přesto nezbytné dusík fixující sinice, což výraznou měrou negativně ovlivňuje úrodnost zemědělských půd. Podle autora je nezbytné vytvořit základní taxonomii půdních sinic a pochopit jejich úlohu v ekosystémech.

Využitelné výstupy: 
  •  V současnosti je kladen důraz na zachování přírodních ekosystémů, razí se termín udržitelné produkce. Na druhé straně pokročilá urbanizace a industrializace zemědělství vede ke ztrátě kvalitní zemědělské půdy.

 

  • Nejen, že si urbanizace konkuruje o prostor se zemědělskou půdou, ale podílí se celou řadou procesů na snižování kvality zemědělské půdy ovlivněním půdní mikroflóry.

 

  • Půda ve městech obsahuje kritická množství těžkých kovů (zinek, kadmium, měď, olovo), které se do ní dostaly prostřednictvím rozmanitých lidských aktivit. Tyto kovy se v půdě akumulují.

 

  • Pro udržení struktury a vlastností půdy hrají klíčovou roli půdní mikrobi. Změna jejich diversity může vést k proměně vlastností půdy, či narušení rozkladu organických látek nebo koloběhu živin.

 

  • Města nerostou jen vertikálně, ale i horizontálně. V konečném důsledku se však druhy půdní mikroflóry, které jsou vázané na městské prostředí, stávají běžnými nejen v peri-urbánním prostředí, ale i na „venkovských“ lokalitách.

 

  • Distribuce sinic v půdě je vázána především na fotickou zónu (tj. svrchní část půdy, kterou procházejí dopadající sluneční paprsky). Sinice jsou tedy vázané na strukturu půdy.

 

  • Problematická je (zejména během metagenomických studií) izolace vysoce kvalitní DNA, která by umožnila identifikaci jednotlivých zástupců půdních sinic, vyznačujících se velkou kryptickou diversitou.

 

  • Moderní taxonomie musí nejprve vysvětlit vztahy mezi genetickou a morfologickou bází sinic, ale i cytologické a ekologické konsekvence diverzifikace sinic.

 

Grafické přílohy: 
K ochraně půdních sinic přispěje až lepší taxonomie
Zdroj: 
Naveen Kumar Sharma, From natural to human-impacted ecosystems: rationale to investigate the impact of urbanization on cyanobacterial diversity in soils, Biodivers Conserv (2015) 24, pp.:1007–1015
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.