K čemu potřebujeme lesy ponechané samovolnému vývoji?

Verze PDF
See video
20. říjen 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel Tomáš Vrška, moderátorem byl Jan Dušek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.