K čemu byla kampaň Klenoty přírody v ohrožení?

Verze PDF
See video

Rozhovor s Janem Duškem o fitness checku Naturových směrnic.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.