Jednoduchý rámec krajinného designu pro ochranu biodiverzity

Verze PDF

Autoři připravili jednoduchý a flexibilní model, který pracuje se zadanými daty a ve své podstatě na základě zvolených kritérií vystihuje principy ochrany biodiverzity na daných lokalitách, aniž by bylo zapotřebí pracovat s komplikovanými příručkami a návody. Autoři počítají s využitím tohoto modelu v rámci aktivit jednotlivých krajinných agentur spadajících pod vládní sektor, všude tam kde je vyžadováno efektivní rozhodování a současně není podporována hlubší znalost biologie.

Využitelné výstupy: 

Model pracuje v zásadě jen s dodanými daty (GIS) vztaženými k: 1) vybranému území, s jasně definovanými kategoriemi land cover, z hlediska využití pak půdy člověkem ovlivněné nebo neovlivněné; 2) seznamem funkčních omezení a s informacemi o využití půdy na daných kategoriích pokryvu a informacemi o dalším plánování (ekonomické, sociální); 3) maximalizuje celkovou plochu nezasažené půdy a tím i uchování stávající diverzity, zejména v blízkosti vodních zdrojů (váha blízkosti vodního zdroje); 4) minimalizuje narušení skrze změnu pokryvu, zejména v blízkosti vodních zdrojů; 5) shlukuje pozměněnou půdu (daný typ land cover) spolu s vysoce-intenzivní land-use.

Grafické přílohy: 
Jednoduchý rámec krajinného designu pro ochranu biodiverzity
Jednoduchý rámec krajinného designu pro ochranu biodiverzity
Jednoduchý rámec krajinného designu pro ochranu biodiverzity
Jednoduchý rámec krajinného designu pro ochranu biodiverzity
Jednoduchý rámec krajinného designu pro ochranu biodiverzity
Zdroj: 
Gagné, A. S., Eigenbrod, F., Bert, G. D., Cunnington, M. G., Olson, T. L., Smith, C. A., Fahrig, L., A simple landscape design framework for biodiversity conservation, Landscape and Urban Planning 136 (2015), pp.: 13–27
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.