Je eutrofizace malých vodních nádrží skutečně problémem pro biodiverzitu?

Verze PDF

Eutrofizace představuje významnou zátěž pro biodiverzitu vodních biotopů. Pro velké vodní plochy je její negativní vliv velmi dobře zdokumentován. Malé vodní plochy, obzvláště v nižších polohách, ale mohou obsahovat velké množství živin přirozeně. Zda i tyto typy vodního prostředí vykazují vztah biodiverzity a míry eutrofizace se pokusil zjistit tým francouzských a španělských biologů. Zároveň si položil otázku, zda ohrožené druhy reagují na množství živin ve vodě stejným způsobem jako zbytek společenstva. Výsledkem je zjištění, že eutrofizace v malých vodních nádržích neohrožuje biodiverzitu zdaleka tak výrazným způsobem jako u velkých jezer, a že výsledek jejího působení závisí také na taxonomické skupině.

Využitelné výstupy: 
  • Studie zkoumá důsledky eutrofizace v malých vodních nádržích (od mezotrofních po hypertrofní) ve Švýcarsku a Francii na druhovou bohatost a ochranářskou hodnotu druhů na lokální a regionální úrovni.
  • Sledováno bylo pět taxonomických skupin obratlovců: makrofyta, plži, vodní brouci, dospělci vážek a obojživelníci.
  • Výsledky ukazují odlišnou reakci jednotlivých skupin: makrofyta ztrácí s rostoucím množstvím živin na druhové bohatosti i ochranářské hodnotě na lokální i globální úrovni; u plžů a obojživelníků nemá na oba sledované faktory stupeň trofie žádný vliv na obou úrovních; reakce vážek a vodních brouků leží mezi předchozími skupinami a záleží na konkrétním typu vodní nádrže.
  • Na regionální úrovni přináší každý z trofický typů, dokonce i ten na živiny nejbohatší, důležitý a unikátní příspěvek k celkové biodiverzitě.
  • Management eutrofizace u malých nížinných vodních ploch by se měl řešit jiným způsobem než u velkých vodních ploch. Vysoký obsah živin nemusí nutně znamenat negativní vliv na biodiverzitu těchto biotopů.
Grafické přílohy: 
Je eutrofizace malých vodních nádrží skutečně problémem pro biodiverzitu?
Je eutrofizace malých vodních nádrží skutečně problémem pro biodiverzitu?
Je eutrofizace malých vodních nádrží skutečně problémem pro biodiverzitu?
Je eutrofizace malých vodních nádrží skutečně problémem pro biodiverzitu?
Je eutrofizace malých vodních nádrží skutečně problémem pro biodiverzitu?
Je eutrofizace malých vodních nádrží skutečně problémem pro biodiverzitu?
Je eutrofizace malých vodních nádrží skutečně problémem pro biodiverzitu?
Zdroj: 
Rosset, V., Angélibert, S., Arthaud, F., Bornette, G., Robin, J., Wezel, A. & Oertli, B. (2014). Is eutrophication really a major impairment for small waterbody biodiversity?. Journal of applied ecology, 51(2), 415-425.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.