Jaké riziko představuje pro evropskou přírodu invaze psíka mývalovitého?

Verze PDF

Potenciální dopad invazivních druhů rostlin a živočichů je velmi široký. Tyto druhy mohou představovat přímé riziko ve formě nových predátorů, na které nejsou původní druhy přizpůsobené, mohou měnit vztahy ve společenstvu, ale mohou také nosit a přenášet nové infekční choroby. Jednu z úspěšných invazí do evropské přírody podnikl v posledních desetiletích původně asijský psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides). Autoři publikace shrnují výsledky 20 letého výzkumu parazitů a nemocí psíků a upozorňují na potřebu zvýšené pozornosti věnované tomuto druhu jako potenciálnímu vektoru řady onemocnění.

Využitelné výstupy: 
  • Cílem výzkumu byl poddruh Nyctereutes procyonoides ussuriensis v původním areálu i v oblastech invaze a Nyctereutes procyonoides koreensis v původním areálu výskytu.

 

  • Výzkum v posledních 20 letech odhalil u psíků 35 druhů endoparazitů, 5 ektoparazitů, 6 prvoků a bakterií a 5 virů.

 

  • Z hlediska důležitosti pro zdraví lidí a zvířat byly podrobněji zkoumány druhy Trichinella spp., Echinococcus multilocularis, Francisella tularensis, virus vztekliny a psinky.

 

  • V letech 2007-2011 byli psíci mývalovití nakaženi vzteklinou v 6,3-8% případů.

 

  • Pohybová aktivita psíka jej činí velmi významným potenciálním přenašečem vztekliny. Až 17% mláďat ve Finsku se přesunuje do vzdálenosti větší než 40 km, v Německu bylo dokonce 27% mláďat znovu pozorováno ve vzdálenosti 80-100 km od místa označení.

 

  • Spolu s liškami a mývaly jsou psíci v Německu nejdůležitějšími přenašeči psinky.

 

  • Pro člověka jsou psíci nebezpeční mimo jiné jako hostitelé bakterie Francisella tularensis, původce tularémie, a několika druhů hlístic rodu Trichinella, původců trichinelózy.

 

  • Autoři na základě svých výsledků doporučují zařadit psíka mývalovitého do systému monitoringu některých důležitých onemocnění.
Grafické přílohy: 
Jaké riziko představuje pro evropskou přírodu invaze psíka mývalovitého?
Jaké riziko představuje pro evropskou přírodu invaze psíka mývalovitého?
Zdroj: 
Sutor, A., Schwarz, S., & Conraths, F. J. (2014). The biological potential of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides, Gray 1834) as an invasive species in Europe—new risks for disease spread? Acta theriologica, 59(1), 49-59.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.