Jaké dovednosti by měli mít absolventi pro neakademickou dráhu v ochraně přírody

Verze PDF

Studie, jejíž výsledky jsou v článku shrnuty, se zaměřila za zjišťování, jaké jsou požadavky na absolventy vstupující na trh práce v oblasti ochrany přírody. Autoři provedli za prvé průzkum pracovního trhu analýzou pracovních inzerátů poptávajících pracovníky v ochraně přírody, a za druhé interview se 14 profesionály ze státní správy, z neziskového sektoru a ze soukromé sféry.
Z analýzy inzerátů vyplynulo, že 74% z nich zmiňovalo 5 klíčových dovedností: projektový management, interpersonální dovednosti, písemnou komunikaci, vedení programů a networking. Nejpotřebnějšími dovednostmi se ukazují být interpersonální dovednosti a projektové řízení. V soukromé sféře se navíc často objevoval požadavek na technické a IT dovednosti.
Co se týče odborných znalostí, ve státní sféře byl spíše požadavek na obecné znalosti, kdežto v soukromé a nevládní sféře na specifické a analytické znalosti a praktické zkušenosti.

Využitelné výstupy: 

Výsledky průzkumu jasně ukazují, že studenti by měli ke své profesní dráze přistupovat strategicky – navazovat spolupráci s organizacemi mimo univerzitu, získávat zkušenosti s praxí (učit se znát požadavky pracovního trhu) a učili se, jak dát vhodně najevo své kompetence (např. prohlížením pracovních inzerátů nebo rozhovory s potenciálními zaměstnavateli). Školám autoři radí zapojit do přípravy studentů odborníky z neakademické sféry, zavést studijní programy na projektové bázi a podporovat pracovní stáže.
Základní vzešlá doporučení jsou tato:

  1. Zaměřte se na klíčové dovednosti, rozšiřujte si své kompetence;
  2. Rozhodněte se co nejdříve, kam chcete směřovat, abyste již během studia mohli svým cílům přizpůsobovat svou přípravu;
  3. Začněte brzy shromažďovat informace o pracovním trhu;
  4. Uvažujte ve své přípravě strategicky;
  5. Buďte aktivní a vytvářejte si své vlastní příležitosti;
  6. Nepodceňujte se;
  7. Mluvte s lidmi z praxe;
  8. Plánujte pečlivě svůj čas a studium, na pracovní povinnosti a na další rozvoj dovedností.
Zdroj: 
Blickley J.L., Deiner K., Garbach K., Lacher I., Meek M.H., Porensky L.M., Wilkerson M.L., Winford E.M., Schwartz M.W., 2012: Graduate student’s Guide to Necessary Skills for Nonacademic Conservation Carreers. Conservation Biology 27: 24-34.
Zadal: 
Lenka Vokasová
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.