Jak značit exempláře CITES?

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Jak značit exempláře CITES? Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Praha. 2011. ISBN 978-80-87457-24-5.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.