Jak se klimatické změny promítají do šíření chorob, závislých na přenosu pomocí vektorů?

Verze PDF

Klimatické změny zasahují i do areálů živočichů, kteří slouží jako vektory pro šíření chorob a nejrůznějších onemocnění. K šíření invazních vektorů a patogenů přispívá jak globalizace či mezikontinentální letecké a námořní spojení, tak i klimatické změny, změny ve využití půdy, proměny životního prostředí či infrastruktura. Na příkladu Velké Británie se autoři pokusili vyhodnotit aktuální situaci, možné trendy do budoucna a pravděpodobnost rizik plynoucích ze šíření neendemických patogenů vektory.
 
Autoři vyhodnotili rizika, trendy a možnosti šíření patogenů a chorob závislých na vektorech, jejichž hranice areálů se z důvodu různých příčin, zejména ale klimatických změn, rozšířily. Studie je vztažena k možnému rozšíření horečky dengue, viru chikungunya, západonilské horečky, malárie, lymské virové horečky, encefalitidy přenášené klíšťaty, krymsko-konžské horečky a MSF.

Využitelné výstupy: 
  • Choroby a patogeny přenášené členovci (například klíšťaty a komáry) se v posledním desetiletí stále častěji objevují napříč celou Evropou. Nepřibývá jen záznamů o nemocech, ale také o vektorech, Například od roku 1990 byl v Británii zaznamenán výskyt pěti nových druhů komárů rodu Aedes, jež slouží často jako vektor pro přenos virových patogenů. Tři druhy už se staly široce adaptovanými a běžně rozšířenými.

 

  • Autoři navrhují – lépe porozumět efektům klimatických změn a jejich vlivu na adaptační strategie vektorů (a vektory přenášených patogenů), vyvinout strategie ke snížení možných rizik pro veřejnost, uzpůsobit stávající management životního prostředí (například upravit strategie na vytváření mokřadů, aby se díky specifickému režimu zaplavování nestaly zdrojem vektorů).

 

  • Zvýšit povědomí o možných důsledcích extrémních klimatických událostí (horka, sucho, záplavy) na šíření chorob skrze vektory, připravit strategie na zvládání takových situací, vyvinout model umožňující předvídat takové události.

 

  • Zapojit do režimu plánování opatření, která povedou ke snížení vzniku možných rizik v budoucnosti. Nadále pokračovat v mapování a monitoringu vektory šířených patogenů a zvážit nakolik je možné jejich šíření předcházet.
Grafické přílohy: 
Jak se klimatické změny promítají do šíření chorob, závislých na přenosu pomocí vektorů?
Jak se klimatické změny promítají do šíření chorob, závislých na přenosu pomocí vektorů?
Jak se klimatické změny promítají do šíření chorob, závislých na přenosu pomocí vektorů?
Zdroj: 
Medlock,M. J., Leach, A. S., Effect of climate change on vector-borne disease risk in the UK, Lancet Infect Dis 2015; 15, pp.: 721–30
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.