Jak ovlivňuje silnice život užovky stromové v Poohří?

Verze PDF

V oblastech kontaktu „divoké“ přírody s lidskou činností je úmrtnost na silnicích jedním z nejzásadnějších faktorů, ohrožujících dlouhodobou životaschopnost místních populací živočichů od bezobratlých až po velké savce. Kromě přímé mortality se ale podílí i na fragmentaci sítě lokálních populací, likvidaci migračních koridorů, či změnu chování jedinců v okolí dopravních komunikací. Ani hadi nejsou výjimkou. Blízkost silnic může zmenšovat velikost dostupných domovských okrsků, což v návaznosti vede k pomalejšímu růstu, menší úspěšnosti při reprodukci nebo vytlačení mimo optimální biotop. Zejména v případě izolovaných lokalit vzácných druhů jsou jakékoliv změny přirozeného chování nežádoucí a zvyšují riziko vymření populace. V České republice představuje přesně takový případ populace kriticky ohrožené užovky stromové v okolí Stráže nad Ohří. Tým českých autorů sledoval na této lokalitě míru mortality na silnici, která ji protíná, a také vliv dopravy na chování užovek. Výsledky ukazují, že zatímco dospělí hadi di dokážou s dopravou poradit, mláďata na ní velmi často hynou.

Využitelné výstupy: 
 • V září 2007 a červnu 2008 byl sledován 1000 metrový úsek silnice protínající oblast osídlenou užovkou stromovou.
 • Ačkoliv se dospělé užovky běžně vyskytovaly na okraji silnice (celkem 142 pozorování), žádná nebyla pozorována na silnici během 60 dnů/620 hodin pozorování. Mimo to byla nalezena jen jedna přejetá dospělá užovka a jedno mládě z předchozího roku.
 • V září je situace zcela jiná po vylíhnutí toho ročních mláďat. V září tvořila mláďata 18,8 % pozorování (18 z 96 případů).
 • Mortalita mláďat dosáhla v září přibližně 60 %.
 • Hlavní aktivita užovek spadá do první poloviny června, v září již velmi rychle klesá (v posledním týdnu již jen 1 % všech pozorování).
 • Na začátku června převažují v počtu pozorování samci, ale velmi rychle se poměr otáčí ve prospěch samic.
 • Denní aktivita začíná mezi 8. a 9. hodinou, v červnu končí kolem 19. hodiny, v září ještě o hodinu dříve.
 • V červnu je aktivita dvouvrcholová, výraznější je vrchol mezi 10. a 11. hodinou, méně výrazný mezi 15. a 16. hodinou.
 • V září roste denní aktivita pozvolna až k vrcholu mezi 11. a 12. hodinou, následně klesá s mírným zvýšením mezi 15. a 16. hodinou.
 • Většina dospělých hadů byla z těsné blízkosti pozorována při nehybném vyhřívání, a to i když v těsné blízkosti projížděly automobily.
 • Naprostá většina dospělých hadů (ale ne mláďat) používá pro překonání silnice propustky pod silničním tělesem. Optimální propustek má následující vlastnosti: absence protékající vody po většinu roku, jejich vstupy jsou lemovány kameny s množstvím úkrytů, otevírají se volně do krajiny na obou koncích a jsou zbudovány u kamenných zídek na okraji silnice.
Grafické přílohy: 
Jak ovlivňuje silnice život užovky stromové v Poohří?
Jak ovlivňuje silnice život užovky stromové v Poohří?
Jak ovlivňuje silnice život užovky stromové v Poohří?
Jak ovlivňuje silnice život užovky stromové v Poohří?
Jak ovlivňuje silnice život užovky stromové v Poohří?
Zdroj: 
Kovář, R., Brabec, M., Víta, R., & Boček, R. (2014). Mortality Rate and Activity Patterns of an Aesculapian Snake (Zamenis longissimus) Population Divided by a Busy Road. Journal of Herpetology, 48(1), 24-33.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.