Jak kontrolovat velikost populace bobra?

Verze PDF

V současné době probíhá na mnoha místech evropského kontinentu znovuosídlení krajiny bobrem, často provázené rychlým populačním růstem a s tím spojeným konfliktem mezi činností tohoto největšího evropského hlodavce a aktivitou člověka. Tato situace se již dotýká i České republiky, v níž je nárůst početnosti bobra rovněž velmi výrazný. Vzrůstá tedy potřeba efektivního způsobu kontroly velikosti populací na požadované úrovni. Právě touto problematikou se zabývá publikace norských biologů. Podle jejich závěrů je nejúčinnější metodou kontroly velikosti populace bobrů lov v jarních měsících.

Využitelné výstupy: 
  • Nejběžnější metodou snižování početnosti bobrů ve skandinávských zemích je v posledních desetiletích jejich jarní lov.  

 

  • Experimentální lov, při němž bylo v jihovýchodním Norsku odloveno každoročně 22-26% populace (průměr 24%) na ploše 242 km2, vedl již po třech letech k překvapivému propadu velikosti populace o 46%.

 

  • V dalších čtyřech letech, kdy byl lov zakázán, se počet kolonií opět prudce zvýšil o 93%.

 

  • Tato rychlost ukazuje velkou schopnost okamžité disperze bobrů do uvolněných teritorií.

 

  • Další možnou příčinou rychlého nárůstu populace je zvýšení plodnosti následující po snížení velikosti populace, jak je to známé u řady jiných druhů savců.

 

  • Autoři tedy uzavírají studii konstatováním, že jarní odlov je velmi účinnou formou redukce populací bobra, přičemž v případě nízkých stavů jsou po zákazu lovu bobři schopní své počty velmi rychle obnovit.

 

Grafické přílohy: 
Jak kontrolovat velikost populace bobra?
Zdroj: 
Parker, H., & Rosell, F. (2014). Rapid rebound in colony number of an over-hunted population of Eurasian beaver Castor fiber. Wildlife Biology, 20(5), 267-269.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.