Jak klimatické změny zvyšují podíl prostoru obyvatelného invazními druhy z hlediska kvality/kvantity?

Verze PDF

Autoři na základě indexu klimatické vhodnosti (climatic suitability index, CSI) vytvořili metodu pro zjištění pravděpodobnosti výskytu nepůvodních a invazních druhů a tuto metodu aplikovali na dva scénáře: šíření mravence Monomorium destructor a mravence žahavého (Myrmica rubra). Pro oba druhy se v horizontu následujících 65 let kvalitativně i kvantitativně zvětšuje rozloha vhodného území a je pravděpodobné, že další šíření těchto druhů bude následovat.

Využitelné výstupy: 
  • V současnosti je 21,1 % světové souše charakterizováno vhodnými klimatickými podmínkami pro M. destructor (spíše na jižní polokouli) a 16 % pro M. rubra (spíše na severní). Vypočítaná plocha potenciálního rozšíření dle CSI se do roku 2080 zvýší o 35,8 % pro M. destructor, zatímco pro M. rubra zůstane prakticky stejná (+ 0,05 %). Pro mravence žahavého se ale v důsledku klimatických změn na této ploše rapidně zvýší kvalita osídleného habitatu, a spolu s tím poroste i pravděpodobnost vzniku dalších populací invazního druhu.

 

  • V současnosti se příznivými klimatickými podmínkami pro M. destructor vyznačuje 0,01 % rozlohy souše Evropy a pro M. rubra 79,7 %. Z hlediska kvantitativní změny se klimaticky příhodný areál pro M. destructor se na základě CSI rozšíří v Evropě o 111,314 km2, a pro M. rubra o 1,524,109 km2.

 

  • Pokud jde o změny kvalitativního charakteru, druhu M. destructor se sice otevře vícero vhodných území k osídlení, ale o celkově nízké kvalitě (v současnosti je 0,8 % rozlohy jím osídleného území na nejnižším kvalitativním stupni, v roce 2080 to bude 12,8 %, území o středním stupni kvality dnes pokrývá 5,9 % jeho areálu rozšíření, v roce 2080 to bude 23,9 %). Souhrnný index CSI poklesne z nynějších 0,788 na 0,756.

 

  • Pro M. rubra se CSI z nynějších 0,732 zvýší na 0,772 (v Evropě až 0,841), zvýší se kvalita osídlených území (stávajících 25,9 % rozlohy území o nejnižší kvalitě zmenší na 18,8 %, území o nejvyšší možné kvalitě se zvětší z 19,7 na 29 %)

 

  • Riziko možných invazí poroste v následujících letech u obou druhů, ale z rozdílných důvodů. Pro M. destructor se otevře větší klimaticky příhodný areál, zatímco v areálu osídleném M. rubra se výrazně zvýší kvalita habitatu.
Grafické přílohy: 
Jak klimatické změny zvyšují podíl prostoru obyvatelného invazními druhy z hlediska kvality/kvantity?
Jak klimatické změny zvyšují podíl prostoru obyvatelného invazními druhy z hlediska kvality/kvantity?
Jak klimatické změny zvyšují podíl prostoru obyvatelného invazními druhy z hlediska kvality/kvantity?
Jak klimatické změny zvyšují podíl prostoru obyvatelného invazními druhy z hlediska kvality/kvantity?
Jak klimatické změny zvyšují podíl prostoru obyvatelného invazními druhy z hlediska kvality/kvantity?
Zdroj: 
Bertelsmeier, C., Luque, M.G., Courchamp, F., 2013, Increase in Quantity and Quality of Suitable Areas for Invasive Species as Climate Changes, Conservation Biology, Volume 27, no. 6, pp. 1458–1467
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.