Jak je na tom vzdělávání v ochraně přírody?

Verze PDF
See video
23. září 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel Handrij Härtel, moderátorem byl Jan Dušek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.