Jak je na tom perlorodka říční v České republice?

Verze PDF

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) patří na celém území Evropy k ohroženým druhům měkkýšů. Život jí komplikují zejména vysoké znečištění vodních toků a změny ve složení rybího společenstva. V České republice je jí v poslední době věnována značná pozornost, včetně záchranného programu AOPK. Autoři článku shrnují současný stav populací perlorodky na našem území. Podle jejich výsledků se příliš nedaří zvyšovat počty perlorodek díky umělým odchovům, navíc přirozeně se rozmnožující populace pravděpodobně v současné době na našem území chybí.

Využitelné výstupy: 
  • Současné populace perlorodek v České republice (cca 16 000 jedinců) představují podle odhadu pouze 1 % dřívější početnosti.
  • Populační kolaps je připisován vlivu průmyslového znečištění vodních toků, intenzitě zemědělství a lesního hospodářství, vypouštění odpadních vod a regulaci vodních toků.
  • Poslední významná přirozeně vzniklá věková kohorta pochází z období před 30-40 lety.
  • Perlorodky vymizely ve všech populacích pod 500 m n. m. a ze všech řek a potoků V. a vyšších řádů.
  • Současné populace se vyskytují převážně na hranicích optimálního prostředí v nadmořské výšce okolo 700 m a na potocích III. – IV. řádu.
  • V povodí Vltavy přežívají pouze populace na Blanici, Zlatém potoce, Teplé Vltavě a na Malši poblíž česko-rakouské hranice.
  • Druhá populace se nachází na západě Čech na Lužním potoce, Bystřině a Rokytnici v povodí řeky Sála (Saale).
  • Dvě perlorodky byly nalezeny na Jankovském potoce (Sázava) v roce 2012.
  • V letech 1984-2005 bylo vypuštěno do přírody na 7 lokalitách více než 53 000 juvenilních (3- až 5-letých) perlorodek odchovaných v zajetí. I přes toto množství se počet subadultních jedinců výrazně nezvýšil.
  • Jedinými dvěma zaznamenanými případy nálezu juvenilních jedinců v místech bez umělého vysazování jsou dolní tok Blanice (2011) a horní tok Malše (2012), jiné dokladu přirozené obnovy populace na našem území dosud chybějí.
Grafické přílohy: 
Jak je na tom perlorodka říční v České republice?
Jak je na tom perlorodka říční v České republice?
Jak je na tom perlorodka říční v České republice?
Jak je na tom perlorodka říční v České republice?
Jak je na tom perlorodka říční v České republice?
Jak je na tom perlorodka říční v České republice?
Jak je na tom perlorodka říční v České republice?
Zdroj: 
Simon, O. P., Vaníčková, I., Bílý, M., Douda, K., Patzenhauerová, H., Hruška, J., & Peltánová, A. (2015). The status of freshwater pearl mussel in the Czech Republic: Several successfully rejuvenated populations but the absence of natural reproduction. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 50, 11-20.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.