Jak hospodařit s dešťovou vodou, Ústav pro ekopolitiku o.p.s., 2009

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Jak hospodařit s dešťovou vodou. Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR a Fakultou stavební ČVUT, Praha. 2009. 48 s. ISBN 978-80-87099-06-3.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.