Invazivní slunéčko jako nebezpečný predátor

Verze PDF

Mnoho lidí už potkalo velké oranžovo-černé slunéčko (nebo taky černé s červenými nebo oranžovými skvrnami), ať už v létě v přírodě (také jako kuklící se larvy na zdech), nebo v zimě v bytech a domech. Málokdo z nich ale tušil, že se právě setkali s jedním z nejrychleji se šířících druhů hmyzu, původem z Asie, se slunéčkem východním (Harmonia axyridis). V Evropě je rychlost jeho šíření odhadována na 200 km/rok, přičemž již bylo nalezeno ve 27 státech. Přestože se laikům může jevit barevný brouk jako poměrně sympatické stvořeníčko, pro řadu původních druhů živočichů může představovat závažné nebezpečí. Slunéčko východní nejen že konkuruje jiným dravým druhům brouků, ale podílí se i na takzvané intragildové predaci (intraguild predation – situace, kdy druh konzumuje jiné druhy, které využívají stejné, často limitované, zdroje). Recentní výzkum přináší výsledky sledování složení potravy larev slunéčka východního pomocí molekulární metody PCR a ukazuje slunéčko východní jako velmi nespecializovaného predátora, který skutečně loví řadu domácích druhů ze stejné potravní skupiny.

Využitelné výstupy: 
  • Zkoumáno bylo celkem 177 larev slunéčka východního z České republiky, Slovenska, Velké Británie, Německa a Francie.

 

  • Metodou polymerázové řetězové reakce (PCR – Polymerase Chain Reaction) byly zjišťovány v trávicím traktu stopy DNA po kořisti. Autoři se zaměřovali hlavně na predátory stejné specializace – zlatoočka, pestřenka a jiné druhy slunéček.

 

  • Tři ze čtyř cílových druhů byly zaznamenány v potravě larev slunéčka východního: slunéčko dvojtečné (Adalia bipunctata) v 9,6% jedinců, slunéčko desetitečné (Adalia decempunctata) v 2,8% jedinců a pestřenka pruhovaná (Episyrphus balteatus) v 2,8% jedinců. Zlatoočka obecná (Chrysoperla carnea) v potravě zjištěna nebyla.

 

  • Alespoň jeden druh byl zjištěn v potravě ve čtyřech státech, pouze v Německu nabyla intragildová predace potvrzena.

 

  • Molekulární metoda zjišťování složení potravy se ukázala jako velmi vhodná, podle předložených výsledků jsou slunéčka východní potenciálně nebezpečným druhem intraguildového predátora.
Grafické přílohy: 
Invazivní slunéčko jako nebezpečný predátor
Zdroj: 
Brown, P. M. J., Ingels, B., Wheatley, A., Rhule, E. L., De Clercq, P., Van Leeuwen, T., & Thomas, A. (2015). Intraguild predation by Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) on native insects in Europe: molecular detection from field samples. Entomological Science, 18(1), 130-133.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.