Interview s Vojtěchem Stejskalem: o legislativní ochraně přírody

Verze PDF
See video
12. leden 2016

Rozhovor o legislativní ochraně přírody s Vojtěchem Stejskalem vedl Michael Hošek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.