Interview s Tomášem Janatou: O managementech bezlesí v NP Krkonoše

Verze PDF
See video
8. leden 2016

Proč a jak je potřeba udržovat bezlesí v Krkonoších. 

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.