Interview s Milanem Lapinem: Globální změna klimatu z pohledu společnosti

Verze PDF
See video
12. prosinec 2015

Rozhovor s Milanem Lapinem o globální změně klimatu a naplnitelnosti cílů z Paříže.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.