Interview s Michaelem Hoškem: Výstupy Světového kongresu pro chráněná území v Sydney

Verze PDF
See video
19. prosinec 2014

Interview s Michaelem Hoškem o výstupech ze Světového kongresu pro chráněná území, který se odehrával v roce 2014 v Sydney. Rozhovor vedl Jan Dušek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.