Interview s Janem Krajhanzlem: Vnímání ochrany přírody veřejností

Verze PDF
See video
28. listopad 2015

Rozhovor na téma vnímání ochrany přírody veřejností s Janem Krajhanzlem vedl Michael Hošek. Další podrobnosti týkající se vnímání, vztahu a znalostech o přírodě a její ochraně si přečtěte v naší zprávě ze sociologického průzkumu zde.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.