Identifikace bariéry genového toku mezi liniemi křečka polního

Verze PDF

V antropogenní krajině nacházejí některé druhy překvapivě vhodné podmínky k životu. Na druhou stranu však i zde můžeme najít velkou spoustu přirozených bariér, které omezují šíření populací do nových oblastí. Občas na první pohled dvě geograficky blízké populace rozděluje zdánlivě vhodný biotop, přesto ale nedochází k mísení genů. Jednu takovou situaci odhalili polští biologové u křečka polního (Cricetus cricetus) v oblasti Małopolska v jižním Polsku. Autoři příspěvku identifikovali nevhodný typ půdy a biotopu jako faktory, zamezující výměně jedinců mezi oběma populacemi.

Využitelné výstupy: 
  • Na Malopolské vysočině byly nedaleko sebe ve vzdálenosti asi 20 km identifikovány dvě populace křečka polního.
  • Genetická analýza 142 jedinců (17 mikrosatelitů a nekompletní sekvence mtDNA kontrolní oblasti) ukázala, že každá z populací pochází z jiné genetické linie a že mezi nimi nedochází k výměně genetických informací.
  • Analýza biotopových preferencí na základě srovnání lokalit obsazených druhem s lokalitami bez výskytu křečka identifikovala jako přirozenou bariéru lesní biotop s písčitou půdou.
  • Nevhodnost tohoto typu biotopu spočívá ve vysoké mortalitě křečků v zimních měsících v mělkých norách v písčité půdě a vysoké predaci jedinců žijících na okrajích lesních porostů.
Grafické přílohy: 
Identifikace bariéry genového toku mezi liniemi křečka polního
Identifikace bariéry genového toku mezi liniemi křečka polního
Identifikace bariéry genového toku mezi liniemi křečka polního
Identifikace bariéry genového toku mezi liniemi křečka polního
Identifikace bariéry genového toku mezi liniemi křečka polního
Zdroj: 
Banaszek, A., Ziomek, J., Jadwiszczak, K. A., Kaczyńska, E., & Mirski, P. (2012). Identification of the barrier to gene flow between phylogeographic lineages of the common hamster Cricetus cricetus. Acta theriologica, 57(3), 195-204.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.