I grónští orli mořští mají problémy s organickým znečištěním

Verze PDF

Trvalé znečišťující organické látky (Perzistent Organic Pollutants – POP) jsou objektem mnoha studií sledujících jejich akumulaci v tukem bohatých tkáních. Jelikož se tyto látky hromadí v těle během putování potravní pyramidou, mohou u predátorů vyšších trofických úrovní dosahovat až životu nebezpečných hodnot a způsobovat jejich otravy. Organické znečišťující látky jsou schopny se větrem či vodou šířit na velmi dlouhé vzdálenosti, a proto není překv, že se objevují i v Arktidě nebo Antarktidě. Mezinárodní tým v tomto článků předkládá konkrétní koncentrace vybraných organických látek v tělech mořských orlů v západním Grónsku, které rovněž neuniklo této ekologické zátěži.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři sledovali koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB), organochlorových pesticidů (DDT), polybromovaných bifenyleterů (PBDE) a metoxylovaných polybromovaných bifenyleterů (MeO-PBDE).
  • Vzorky byly odebírány v letech 1997-2009 ze svalové tkáně, jater, ledvin, pojivové tkáně, krve a sekretu z kostrční žlázy 17 jedinců.
  • Byla zjištěna velmi výrazná individuální variabilita v koncentracích jednotlivých látek: PCB: 0.49-1500 µg/g tuku, DDT: 0.23-910 µg/g tuku, PBDE: 0.01-24 µg/g tuku, MeO-PBDE: 0.001-0.59 µg/g tuku.
  • Tato variabilita je podle autorů s největší pravděpodobností odrazem rozdílů ve věku testovaných jedinců a ne časovými trendy.
  • Jedna dospělá samice starší než 5 let měla v játrech koncentraci PCB až 1500 µg/g tuku, což je nejvyšší koncentrace, jaká kdy byla zaznamenána u živočicha v Arktidě!
  • Nejvyšší mediánové hodnoty jsou obvykle zjišťovány ve svalové tkáni, nejnižší v pojivové tkáni, pouze v případě MeO-PBDE jsou koncentrace ve všech vzorcích podobné.
  • Korelace mezi koncentracemi PBDE a MeO-PBDE naznačuje podobné cesty, jakými se obě skupiny látek do těl orlů dostávají.
Grafické přílohy: 
I grónští orli mořští mají problémy s organickým znečištěním
I grónští orli mořští mají problémy s organickým znečištěním
I grónští orli mořští mají problémy s organickým znečištěním
I grónští orli mořští mají problémy s organickým znečištěním
I grónští orli mořští mají problémy s organickým znečištěním
I grónští orli mořští mají problémy s organickým znečištěním
I grónští orli mořští mají problémy s organickým znečištěním
I grónští orli mořští mají problémy s organickým znečištěním
Zdroj: 
Jaspers, V. L. B., Sonne, C., Soler-Rodriguez, F., Boertmann, D., Dietz, R., Eens, M., & Covaci, A. (2013). Persistent organic pollutants and methoxylated polybrominated diphenyl ethers in different tissues of white-tailed eagles (Haliaeetus albicilla) from West Greenland. Environmental Pollution, 175, 137-146.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.