Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality soustavy NATURA 2000

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
PLANETA: Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality soustavy NATURA 2000. Metodická příručka k ustanovením článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS. Evropská komise, přeložilo Ministerstvo životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, roč. XII, č. 1. ISSN 1213-3393.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.