Hodnocení krajinného rázu rozsáhlejších území

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu ÚAKE nebo zde.

Zdroj: 
Bukáček, R., Matějka, P. Hodnocení krajinného rázu. In: Péče o krajinný ráz – cíle a metody. Vorel, I. Sklenička, P, ed. Praha: ČVUT, 1999. s. 159-187. ISBN 80-01-01979- 9.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.