Hnědí skokani ČR - určovací klíč

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Hnědí skokani ČR - určovací klíč. Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Praha. 2008. 2 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.