Headstarting jako součást posilování populací želvy bahenní

Verze PDF

Aktivní ochrana druhu je komplexní záležitost, jejíž konečná úspěšnost může záležet na zdánlivých maličkostech. Želva bahenní (Emys orbicularis) je na velké části svého areálu rozšíření ohroženým druhem. Také v případě tohoto druhu se kromě ochrany biotopů často přistupuje i k přímým aktivním ochranářským krokům. Jedním z nich je snaha zvýšit reprodukční úspěšnost jedinců, například cestou snížení mortality mláďat. Tento přístup využívá odchov novorozených mláďat odebraných z přírody či inkubovaných v lidské péči v prvních měsících až letech života v umělých podmínkách a následný návrat na původní lokality (tzv. headstarting). Cílem je odchovat mláďata do velikosti, ve které už nejsou ohrožena predací. Headstarting byl nejprve používán při ochraně mořských želv, kde se velmi osvědčil, a proto se tato metoda v současné době využívá i při ochraně želv suchozemských či sladkovodních. V případě želvy bahenní publikoval první zkušenosti z Polska Slawomir Mitrus. Na základě svých výsledků metodu headstarting doporučuje, ale pouze pod podmínkou, že takto odchovávaná bude významná část mláďat z populace.

Využitelné výstupy: 
  • Mezi lety 1998 a 2000 bylo uměle odchováno a na lokalitu v Národní rezervaci Borowiec vypuštěno 123 mláďat.
  • Odchov v lidské péči přežilo 85 % mláďat.
  • Během prvního roku bylo po vypuštění znovu odchyceno a identifikováno 24 % vypuštěných mláďat, během druhého roku pak 43 %.
  • Pravděpodobnost přežití uměle odchovaných mláďat je vyšší než u přirozeně odchovaných mláďat, statisticky se však skupiny uměle odchovaných a přirozeně odchovaných mláďat neliší, a to díky malému počtu v jednotlivých skupinách.
  • Na základě empirických výsledků je simulovaná pravděpodobnost přežívání během prvního roku pro uměle odchovaná mláďata 5,5krát vyšší (konfidenční interval 1,77-17,38krát).
  • K významnému zvýšení početnosti populace je vhodné uměle odchovávat významnou její část, při odchovu 30 % mláďat je odhadovaný nárůst populace 40 % za 25-30 let.
Grafické přílohy: 
Headstarting jako součást posilování populací želvy bahenní
Headstarting jako součást posilování populací želvy bahenní
Headstarting jako součást posilování populací želvy bahenní
Headstarting jako součást posilování populací želvy bahenní
Zdroj: 
Mitrus, S. (2005). Headstarting in European pond turtles (Emys orbicularis): Does it work?. Amphibia-Reptilia, 26(3), 333-341.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.