Genetická struktura bobra evropského jako podklad pro plánování reintrodukcí

Verze PDF

Řada reintrodukčních programů na obnovu stavů vyhubených druhů živočichů z mnoha důvodů selhala. Jednou z pravděpodobných příčin může být nedostatečná znalost genetické struktury reintrodukovaných jedinců, popřípadě jejich nevhodná genetická skladba. Jen se znalostí genetické struktury populace se lze vyhnout nežádoucím jevům, jako jsou inbrední či outbrední deprese, genetický posun apod. Článek se zabývá analýzou genetické variability potenciálních zdrojových populací bobrů evropských (Castor fiber) pro plánovanou reintrodukci do Skotska. Výsledkem je doporučení k používání genotypizace metodou „single nucleotide polymorphism“ jako důležitého podkladu pro budoucí plánování a monitorování reintrodukčních programů.

Využitelné výstupy: 
  • Vzorky celkem 321 jedinců bobra evropského byly analyzovány pomocí metody „single nucleotide polymorphism“ (306 markerů) a porovnáním 487-489 párů bází kontrolního úseku mitochondriální DNA.
  • Vzorky pocházely z jedinců z Běloruska, Ruska, Německa, Francie, Litvy, Polska, Mongolska, Norska a Švýcarska.
  • Genetický polymorfizmus a heterozygozita je ve zkoumaném vzorku velmi variabilní.
  • Počet polymorfních markerů dosahuje hodnot od jednoho (Rusko-Azas) až po 92 (Německo-Bavorsko).
  • Očekávaná heterozygozita dosahuje hodnot od 0,04 (Rusko-Konda a Francie) po 0,30 (Německo-Bavorsko).
  • Také alelická diverzita je nejvyšší v Bavorsku.
  • Na některých lokalitách byla u řady alel zjištěna odchylka od Hardy-Weinbergovy rovnováhy.
  • Norská populace představuje linii, u níž nedošlo ke genetické introgresi se zbytkem evropské populace, to samé platí pro francouzskou populaci poddruhu C. f. galliae.
  • Geneticky odlišná populace se nachází i v německém Hesensku, zda však již probíhá výrazné křížení s liniemi introdukovanými do jiných částí Německa.
  • Bavorští bobři jsou potomky kříženců jedinců z Francie a východní Evropy, také bobři ve Švýcarsku vykazují znaky mnoha výchozích linií.
Grafické přílohy: 
Genetická struktura bobra evropského jako podklad pro plánování reintrodukcí
Genetická struktura bobra evropského jako podklad pro plánování reintrodukcí
Genetická struktura bobra evropského jako podklad pro plánování reintrodukcí
Genetická struktura bobra evropského jako podklad pro plánování reintrodukcí
Genetická struktura bobra evropského jako podklad pro plánování reintrodukcí
Genetická struktura bobra evropského jako podklad pro plánování reintrodukcí
Zdroj: 
Senn, H., Ogden, R., Frosch, C., Syrůčková, A., Campbell‐Palmer, R., Munclinger, P. & Rosell, F. (2014). Nuclear and mitochondrial genetic structure in the Eurasian beaver (Castor fiber)–implications for future reintroductions. Evolutionary applications, 7(6), 645-662.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.