Fragmentace prostředí silnicemi – řešení po italsku

Verze PDF

Silniční síť je jedním z nejvýznamnějších negativních faktorů, ohrožujících populace mnoha druhů živočichů. Kromě přímé mortality přináší i nepřímé dopady na genetickou diverzitu zasažených populací. Carlo Scoccianti publikoval zajímavou zprávu o pokusu o znovupropojení dvou částí dříve jednoho mokřadního biotopu, který rozdělila výstavba pozemní komunikace ve 40. letech minulého století. Silnice vede mezi městy Piombino a Follonica podél pobřeží v jižní Itálii v provincii Livorno. Zvolené řešení mělo na úmrtnost obratlovců okamžitý pozitivní dopad.

Využitelné výstupy: 
  • Od roku 1994 probíhalo na 55 km silnice sčítání na silnici uhynulých obratlovců.

 

  • Data ukazují největší riziko přejetí pro obojživelníky a plazy, konkrétně pro druhy Triturus carnifex, Triturus vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla intermedia, Pelophylax synklepton hispanicus, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis sicula, Hierophis viridiflavus a Natrix natrix.

 

  • Pro plazy představuje silnice nebezpečí jako místo vyhledávané k termoregulaci – většina uhynulých jedinců byla nalezena na okrajích silnice.

 

  • V případě vhodného počasí a v části reprodukční sezóny jsou úhyny skutečně masové – např. 6500 mláďat Pelophylax synkl. hispanicus na úseku 100 metrů!

 

  • Dalšími ohroženými skupinami jsou malí savci a ptáci.

 

  • V roce 1998 byla zadána studie na přestavbu silnice s možností úprav pro přechod živočichů. Místo standardního řešení formou podchodů byla silnice vyzvednuta do viaduktu dlouhého 215 metrů s devíti propustmi, každou 24 metrů širokou a 1,6 metru vysokou (viz obrazová příloha).

 

  • Výstavba byla dokončena v roce 2003. Součástí jsou také zábrany na obou stranách viaduktu v délce 300 metrů.

 

  • Při následném monitoringu nebyl zaznamenán žádný uhynulý obojživelník ani plaz! Navíc bylo zjištěno, že propustky využívají i ptáci, například ledňáčci nebo slípky zelenonohé. Zvýšení úrovně vozovky také umožňuje zvířatům dříve zpozorovat projíždějící vozidla a i tím omezit rizika srážky.
Grafické přílohy: 
Fragmentace prostředí silnicemi – řešení po italsku
Zdroj: 
Scoccianti, C. (2006). Rehabilitation of habitat connectivity between two important marsh areas divided by a major road with heavy traffic. Acta Herpetologica, 1(1), 77-79.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.