Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha. 2011. 44 s. ISBN 978-80-87457-20-7.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.