Často kladené dotazy

Stačí jen tento zájem deklarovat e-mailem zaslaným na adresu forumochranyprirody@email.cz nebo zaregistrováním na těchto internetových stránkách. Poté budete pravidelně informován/a o podstatných aktivitách a událostech.

Prozatím se uvažuje se dvěma setkáními ročně, v jarním a podzimním termínu.
Setkání se budou konat v různých městech spojených s vyšším zájmem o problematiku ochrany přírody (Praha, Brno, Olomouc, České Budějovice, Ostrava).

Na každý internetový seminář Fóra ochrany přírody je možné se zaregistrovat na adrese forumochranyprirody@email.cz. Do předmětu napište "webinar" a do těla zprávy své celé jméno a adresu bydliště. Těšíme se na setkání na webinářích!

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.