Ekologie obnovy - stav u nás a ve světě

Verze PDF
See video
4. březen 2013

přednášel Karel Prach

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.