Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu sdružení Calla nebo zde.

Zdroj: 
ŘEHOUNEK, Jiří, ŘEHOUNKOVÁ, Klára a PRACH, Karel, eds. Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. České Budějovice: Calla, 2010. 172 s. ISBN 978-80-87267-09-7.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.