Dynamika pozemní vegetace po požárech v borech

Verze PDF

Cílem studie bylo prošetřit změny v přízemní vrstvě vegetace (mechy, lišejníky, byliny, křoviny, semenáčky stromů) a stupeň regenerace jednotlivých druhů stromů po prodělaných požárech.
Řízené vypalování může být využito jako součást managementu, jehož cílem je obnova/regenerace borovicových lesů.

Využitelné výstupy: 
  • Druhové bohatství se po prodělaných požárech v povrchové vrstvě zvýšilo. Raně sukcesní druhy se objevily ve vypálené ploše prakticky hned po požáru.
  • Dominantní druhy z hlediska pokryvnosti: brusnice borůvka (Vaccinium vitis-idaea) a brusnice borůvka (V. myrtilus) obnovily své plné zastoupení po pěti letech od požáru.
  • Pionýrské druhy mechů (Polytrichium piliferum Hedw. a P. juniperinum Hedw.) po ohni nahradily pozdně sukcesní mechy (D. polysetum Sw., D. scoparium Hedw., H. splendens (Hedw.) Schimp. a P. schreberi (Brit.) Mitt.).
  • Počet druhů v keřovém patře se redukoval a tento stav se udržel i několik let po prodělání požáru. Jalovec (Juniperus communis) byl ohněm zcela zlikvidován. Množství podrostu bylo redukováno po celá první čtyři léta od prodělání požáru.
  • Semenáčky smrku ztepilého byly ohněm zcela zlikvidovány, oheň ale stimuloval k růstu zejména semenáčky borovice lesní (v horizontu čtyř let).
  • Oheň také nastartoval regeneraci porostů břízy (Betula pendula) a topolu osiky (Populus tremula).
  • Bylinné patro (celkem 31 druhů bylin nebo křovitých trpasličích růstových forem) se obnovilo v horizontu 5-6 let. 28 druhů se přitom nacházelo na vypálených a 17 v kontrolních ploškách.
  • 14druhů bylin se nacházelo výhradně na vypálených ploškách.
  • Rozdíly mezi stávajícím zastoupením mechů (ve srovnání s jejich skladbou před požárem) vydržely po dobu 11 let.
Grafické přílohy: 
Dynamika pozemní vegetace po požárech v borech
Dynamika pozemní vegetace po požárech v borech
Dynamika pozemní vegetace po požárech v borech
Dynamika pozemní vegetace po požárech v borech
Dynamika pozemní vegetace po požárech v borech
Dynamika pozemní vegetace po požárech v borech
Zdroj: 
Marozas, V., Racinskas, J., Bartkevicius, E., Dynamics of ground vegetation after surface fires in hemiboreal Pinus sylvestris forests, Forest Ecology and Management 250 (2007), pp.: 47–55
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.