Druhová ochrana – lokální pohled regionálního pracoviště AOPK ČR

Verze PDF
See video
15. srpen 2013

přednášel Roman Zajíče

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.