Dostupnost kořisti určuje rozšíření orla skalního

Verze PDF

Klimatické změny a změny v hospodaření v krajině ovlivňují trofické vztahy, a to tím výrazněji, čím blíže se nacházíme k pomyslnému vrcholu trofické pyramidy. Dostupnost optimální potravy se následně prokazatelně odráží na reprodukční úspěšnosti druhu. Orel skalní (Aquila chrysaetos) je široce známý a charizmatický dravec, který kdysi obýval většinu Evropy. U nás zcela vymizel, v posledních letech jeho početnost opět pozvolna narůstá díky vysazování uměle odchovaných jedinců. Znalost ekologických požadavků druhů je u takových reintrodukcí jedním ze základním předpokladů úspěšnosti. Autoři článku zjistili důležitý vztah mezi dostupností optimální velikosti kořisti pro orla skalního a jeho reprodukční úspěšností.

Využitelné výstupy: 
  • Pro orla skalního se uvádí jako optimální velikost kořisti během hnízdění mezi 0,5 a 5 kg. Menší a větší kořisti již je z hlediska poměru vynaložené a získané energie suboptimální.
  • Autoři srovnávali data o vztahu potravní ekologie a reprodukční úspěšnosti z 67 studií z celé severní polokoule.
  • Orli skalní mají směrem k okraji areálu významně nižší reprodukční úspěšnost, současně s ní klesá rovněž podíl optimální kořisti v jejich jídelníčku.
  • Směrem k okraji areálu roste šířka trofické niky orlů tím, že roste podíl malé a velké kořisti.
  • Na kontinentální úrovni je tedy podle autorů příčinou nižšího reprodukčního úspěchu orlů skalních právě nižší podíl optimální velikosti potravy. Jinak řečeno, pozitivní korelace mezi hnízdní úspěšností a podílem optimálně velké potravy byla zjištěna.
  • Autoři upozorňují na další z možných faktorů (charakteristiky prostředí, vliv člověka), ovlivňujících úspěšnost hnízdění, které nebyly na kontinentální úrovni studovány a mohou se na výsledku podílet.
  • Pro Českou republiku je studie využitelná při plánování reintrodukce druhu. Podle tohoto článku je předběžný průzkum potravní nabídky na místech vypouštění velmi důležitým předpokladem úspěšného hnízdění.
Grafické přílohy: 
Dostupnost kořisti určuje rozšíření orla skalního
Dostupnost kořisti určuje rozšíření orla skalního
Dostupnost kořisti určuje rozšíření orla skalního
Dostupnost kořisti určuje rozšíření orla skalního
Zdroj: 
Schweiger, A., Fünfstück, H. J., & Beierkuhnlein, C. (2015). Availability of optimal‐sized prey affects global distribution patterns of the golden eagle Aquila chrysaetos. Journal of Avian Biology, 46(1), 81-88.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.