Dopady různých variant komerčního lesnického hospodaření na biodiverzitu lesních motýlů

Verze PDF

Autoři se soustředili na diverzitu a početnost denních motýlů, coby ukazatele kvality habitatu ve třech lesních plochách spravovaných různě intenzivními postupy. Od lesů s minimální intenzitou lesnických aktivit (tj. bez intervence), přes lesy ochranného určení ošetřovaných pařezinovým hospodařením, až po lesy kultivované standardními lesnickými postupy. Komerční lesnické metody i pařezinové hospodaření bylo prokazatelně spojeno s větším výskytem (početností i druhovou bohatostí) denních motýlů, ve srovnání s low-management přístupy. Druhová bohatost ani početnost motýlů se prokazatelně nelišila mezi lesy spravovanými komerčním lesnickým přístupem a pařezinovým hospodařením. 

Využitelné výstupy: 

Na lokalitách spravovaných pařezinovým hospodařením pro ochranářské či komerční se prokazatelně nelišilo druhové bohatství či početnost klíčových druhů denních motýlů, vedených v Britském akčním plánu biodiverzity, konkrétně nepanoval mezi způsoby hospodaření a přítomností perleťovce prostředního (Argynnis adippe) a perleťovce fialkového (Boloria euphrosyne)Autoři předpokládají, že rozumné využívání komerčních lesů by přispělo k ochraně určitých druhů více, než prosté lesy bez hospodářských intervencí. Upozorňují na výši nákladů spojenou se zřizováním nových lesních rezervací.Druhová rozmanitost denních motýlů (Z = -3.273, P < 0.001) a jejich početnost (Z = -2.924, P < 0.01) byla prokazatelně vyšší na lesních transektech ochranářského určení, než na lesích bez hospodářských intervencí (Mann-Whitney test).Všechny druhy zaznamenané v low-management lesích byly přítomné i v pařezinových a komerčních lesích.Výzkum poukázal na to, že přítomnost vzácných druhů motýlů koreluje s celkovou druhovou bohatostí motýlů na lokalitách. 

Grafické přílohy: 
Dopady různých variant komerčního lesnického hospodaření na biodiverzitu lesních motýlů
Dopady různých variant komerčního lesnického hospodaření na biodiverzitu lesních motýlů
Dopady různých variant komerčního lesnického hospodaření na biodiverzitu lesních motýlů
Dopady různých variant komerčního lesnického hospodaření na biodiverzitu lesních motýlů
Dopady různých variant komerčního lesnického hospodaření na biodiverzitu lesních motýlů
Zdroj: 
Taylor, D.L., Ramsey, A., Convery, I., Lawrence, A., Weatherall, A., The impacts of commercial woodland management on woodland butterfly biodiversity in Morecambe Bay, UK; Conservation Evidence (2013) 10, pp. 10-15
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.