Dopad řízeného vypalování travin na semena rostlin

Verze PDF

Autoři se pokusili určit vliv požáru na klíčení semen 16 různých bylin typických pro travinné porosty a ruderály, které patří ke čtyřem běžně se vyskytujícím čeledím.
Autoři usuzují, že řízené vypalování travinných porostů by mělo být aplikováno tak, aby neohrozilo setrvání citlivějších lokálních druhů na daném místě. Požáry antropogenního původu mohou snižovat zapojení čeledí Poaceae a Asteraceae, ale mohou stimulovat semena čeledi Fabaceae.
 

Využitelné výstupy: 

Maximální teploty měřené při povrchu půdy během požáru dosahovaly v průměru 169 ± 63,2 °C. Nejvyšší naměřené teploty ale trvaly jen po dobu několika vteřin.
Při 7 nezávislých experimentech s měřením teploty se hodnoty nad 60°C objevovaly v průměru po dobu jedné minuty, případné vyšší hodnoty měly výrazně kratší dobu trvání.
Maximální teploty povrchu se vyznačovaly velkou variancí (v závislosti na množství a kvalitě opadu), a to v rozmezí od 73 – 264 °C.
Nárůst teploty v půdních horizontech byl během požárů minimální. V 1 cm pod povrchem nepřekročil 22 °C a v 5 centimetrech ne více než 14 °C. S nejvyššími naměřenými teplotami 20.0 ± 2.7 °C (1 cm) a 13.7 ± 0.6 °C (5 cm).
Většina druhů, s výjimkou čtyř zástupců čeledě bobovitých (konkrétně Trifolium campestre, Trifolium arvense, Lotus corniculatus, Melilotus officinalis) a Origanum vulgare a Aperaspica-venti reagovaly semena rostlin na zvýšení teploty (nad 80 °C) negativně a schopnost klíčení byla silně snížena v případě výskytu teplot nad 100 °C (po dobu trvání 5 a více minut).

Grafické přílohy: 
Dopad řízeného vypalování travin na semena rostlin
Dopad řízeného vypalování travin na semena rostlin
Dopad řízeného vypalování travin na semena rostlin
Dopad řízeného vypalování travin na semena rostlin
Zdroj: 
Ruprecht, E., Fenesi, A., Fodor, I. E., Kuhn, T., Prescribed burning as an alternative management in grasslands of temperate Europe: The impact on seeds, Basic and Applied Ecology 14 (2013), pp.: 642–650
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.