Dopad managementu rybníků na biodiversitu

Verze PDF
See video
22. duben 2013

přednášel Petr Musil

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.