Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování

Verze PDF

Autoři předkládají novou metodu statisticko-dynamického meso-škálování (tj. na nižší než synoptické úrovni) odhadu síly a směru proudění větrů v 10 m nad povrchem. Metodu aplikují na 14 hlavních cirkulačních modelů datasetu CMIP3 a předkládají zvážení frekvence výskytu a potenciálního vývoje větrných zdrojů ve Francii.
Metoda dává relativně dobré statisticko-dynamické výsledky v oblasti distribuce/směru převládajícího proudění/ síly 10 m větrů.

Využitelné výstupy: 

Mezi hlavní výhody navržené metodiky spadá robustnost systému umožňující reálné fyzické interpretace klimatických změn povrchového proudění větrů; intra-typovou variabilitu a možnost definovat konkrétní kritéria (na základě dat o aktuálním stavu).

Grafické přílohy: 
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Dopad klimatických změn na povrchové větrné proudění, statisticko-dynamická metoda modelování
Zdroj: 
Najac, J., Lac, Ch., Terray, L., Impact of climate change on surface winds in France using a statistical-dynamical downscaling method with mesoscale modelling, International journal of climatology, Int. J. Climatol. 31, pp.: 415–430 (2011)
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.