Dopad hustoty dopravy na počet přejetých savců

Verze PDF

Je možné považovat množství či druhové zastoupení přejetých savců na silnicích za ukazatel stavu daných populací, nebo je více než k populační hustotě, množství či druhovému zastoupení vztaženo k frekvenci a hustotě dopravy?
Autoři studie nenašli žádnou korelaci mezi změnami v průjezdnosti/frekvenci dopravy a počtem přejetých zajíců a ježků. Předpokládají, že pokles v počtu zaznamenaných přejetých savců odpovídá spíše poklesu absolutní početnosti sledovaných druhů, tj. že počet přejetých savců může sloužit jako dobrý ukazatel poklesu početnosti populace.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři celkem projeli a zmapovali 10 202 km dopravních komunikací (cca 3 % délky všech britských silnic). Přitom 14 % z délky vymapovaných dopravních komunikací spadalo do silnic typu A (dálnice), 11 % typu B (ekvivalent okresní silnice) a 0,4 % pro okrajové cesty (vedlejší místní spojnice a asfaltky).

 

  • Celkem bylo zaznamenáno na 893 mrtvých zajíců a 164 přejetých ježků.

 

  • Počet přejetých ježků i zajíců byl vztažen k frekvenci/průjezdnosti dopravní komunikace i její šířce. Zatímco šířka vozovky byla silným prediktorem počtu přejetých zajíců, frekvence/průjezdnost nikoliv (F = 20.86, d. f. 1,41, P<0.001, r2 = 33%).

 

  • Šířka vozovky a nikoliv frekvence/průjezdnost dopravní cesty byla stejně tak silným prediktorem u počtu přejetých ježků (F = 27.73, d. f. 1,63, p<0.001, r2 = 30%).

 

  • Ze statistických a provozních údajů (z roku 2004) autoři odvodili, že v průměru je noční doprava 3,86 x menší než denní.

 

  • Autoři zpracovali i materiál k „bezpečným oknům“, tj. desetivteřinovým mezerám mezi projíždějícími auty, které umožňují ježkům/zajícům přeběhnout bezpečně na druhou stranu vozovky. U venkovských silnic ve Skotsku jsou tato okna ve dne přítomna na 89 % komunikací, v Anglii pak u 76 % a na jihu Východní Anglie pak u 66 % komunikací. V noci pak u 97 %, 93 % a 91 % (stejné pořadí). V noci je ve skutečnosti situace ještě lepší a počet čtyřicetivteřinových bezpečných oken dosahuje 85 %, 75 % a 65 %.

 

  • Průměrný zajíc překoná 10 m širokou vozovku za 0,64 sekundy (15 m/s), ježek za 20 sekund (0,5 m/s). Šance, že bude zajíc sražen autem (průměrná rychlost 26,6 m/s) je až o dva řády nižší, než u ježků. Přesto je celková pravděpodobnost kolize vztažená k hustotě dopravy relativně malá – od 0,0025 (v roce 2001) po 0,0033 (2004). Pro ježky pak 0,079 (2001), 0,10 (2004).
Grafické přílohy: 
Dopad hustoty dopravy na počet přejetých savců
Dopad hustoty dopravy na počet přejetých savců
Dopad hustoty dopravy na počet přejetých savců
Dopad hustoty dopravy na počet přejetých savců
Dopad hustoty dopravy na počet přejetých savců
Zdroj: 
Bright, W. B., Balmforth, Z., MacPherson, L. J., The effect of changes in traffic flow on mammal road kill counts, 2015, Applied Ecology and Environment Research, 13 (1), pp. 171-179
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.