Do čeho chytat čolky velké?

Verze PDF

Odchyt zvířat je důležitou součástí základního výzkumu i řady ochranářských opatření. Nezbytný je například při odhadu velikosti populace metodou capture-recapture, při translokačních projektech, při výzkumu parazitů a podobně. Ve všech případech je cílem odchytit co nejvíce jedinců a platí, že úspěch odchytu závisí na použité metodě či technologii. Odchyt čolků byl vždycky složitý, neboť se jedinci nacházejí spíše jednotlivě, žijí skrytě a obývají strukturně komplikované prostředí. Britští herpetologové ve své publikaci srovnali použití tradičních trychtýřových pastí (vyrobitelných např. z PET lahví) a novým typem skládacích nylonových pastí, jejichž účinnost se ukázala výrazně vyšší.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři nainstalovali 426 pastí obou typů do několika vodních nádrží s výskytem čolka velkého.
  • V nylonových pastech bylo odchyceno výrazně více čolků než v pastech z PET lahví, konkrétně byl alespoň jeden čolek velký ve 138 pastech nylonových (32,4 %), ale jen ve 44 pastech plastových (10,3 %).
  • Celkový počet odchycených čolků byl ještě výraznější, 236:60 ve prospěch nylonových pastí.
  • Průměrně bylo do nylonových pastí odchyceno 16,3 čolka na vodní plochu, do plastových 5,5 čolka.
  • Větší úspěšnost skládacích nylonových pastí přikládají autoři větším vstupním otvorům a menší šanci z pasti uniknout.
  • Úspěšnost nylonových pastí ukazuje na možnost podhodnocení stavů čolků velkých odchytávaných do plastových pastí.
  • Jedinou nevýhodou nylonových pastí je nemožnost odchytu malých larev čolků, což znemožňuje velikost oka v síti (standardně cca 3 mm).
Grafické přílohy: 
Do čeho chytat čolky velké?
Do čeho chytat čolky velké?
Zdroj: 
Madden, N., & Jehle, R. (2013). Farewell to the bottle trap? An evaluation of aquatic funnel traps for great crested newt surveys (Triturus cristatus). The Herpetological Journal, 23(4), 241-244.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.