Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku

Verze PDF

Studie se soustředí na vyhodnocení frekvence výskytu extrémních dešťových srážek nad územím Švédska a Dánska, ve vztahu k míře pravděpodobnosti opětovného výskytu a možnému riziku povodní.
 
Autoři identifikovali variabilní rytmus extrémních dešťových srážek nad sledovaným územím, které se na daném území opakovaly v cyklu několika desetiletí. Frekvence těchto událostí od roku 1874 (počátek sledování ve Švédsku) do současnosti zvolna narůstá.

Využitelné výstupy: 
  • Analýza pro Švédsko vycházela z šesti stanic se záznamem posledních 137 let, dánský dataset byl odlišný (více meteorologických stanic, ale pozdější zahájení měření).

 

  •  Cyklické uspořádání extrémních dešťů nad Dánskem a Švédskem vykazovalo periodu přibližně 25-35 let. Stejně tak byla s těmito událostmi provázána i magnituda extrémních povodní, byť v kratší periodě (cca 15-30 let).

 

  • V případě Švédska měření čtyř z šesti stanic potvrdila zvyšující se frekvenci extrémních událostí v čase. Podobná zjištění vycházejí i z indexů SLPD meteorologických stanic od španělského Gibraltaru po švédskou Harapandu. Tento index vysvětluje 50 % variace několika-desetileté frekvence (s výjimkou stanice Kbh).

 

  •  Autoři upozorňují, že podobné oscilace extrémních událostí je zapotřebí dlouhodobě sledovat, aby bylo možné rozlišit přirozené pozadí dané pravidelnou frekvencí těchto událostí od změn vyplývajících ze zásahů do přirozeného stavu.
Grafické přílohy: 
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Dlouhodobá proměnlivost extrémních dešťových srážek v Dánsku a Švédsku
Zdroj: 
Gregersen, B. I., Madsen, H., Rosbjerg, D., Arnbjerg-Nielsen, K., Long term variations of extreme rainfall in Denmark and southern Sweden, Clim Dyn (2015) 44, pp.:3155–3169
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.