Dlouhodobá odpověď ptactva na klimatické změny: Avifauna doby ledové v severní Anglii

Verze PDF

Autoři prozkoumali fosilní pozůstatky ptactva středního Paleolitu (stáří 55-40 000 let) z lokalit Pin Hole a Creswell Crags v Derbyshire. Identifikovali jednotlivé zástupce a přiřadili je k jejich druhům. Na tomto základě pak vytvořili přehled, který adresně zahrnuje i aktuální bio-geografické studie.
Kosterní pozůstatky z lokalit reprezentují přes dvacet různých taxonů, od ptáků mokřadních (ti ve vzorcích dominují) až po druhy otevřených stepí.

Využitelné výstupy: 
  • V celkových součtech se mezi nejčetnější řadí zástupci hrabavých (Galliformes), konkrétně rod Lagopus.
  • Kromě vodních druhů byla nalezena řada fragmentů ptáků, kteří žili v jeskyních, na kamenitých výchozech a skalních římsách, druhy otevřených habitatů a také druhy vyžadující lesnatou krajinu k rozmnožování (holubi, volavky).
  • Mezi očekávanými a nálezy potvrzenými druhy se vyskytovali například rorýsi velcí či jeřábi a káňata.
  • Výskyt a identifikace ptačích druhů ze severu Anglie z období středního Paleolitu jsou důležité pro porozumění historického vývoje biogeografie, v návaznosti na moderní fylogeografické studie.
  • Neobvyklou druhovou rozmanitost si autoři vysvětlují vysokou nosnou kapacitou historické severo-anglické stepní tundry.
Grafické přílohy: 
Dlouhodobá odpověď ptactva na klimatické změny: Avifauna doby ledové v severní Anglii
Dlouhodobá odpověď ptactva na klimatické změny: Avifauna doby ledové v severní Anglii
Dlouhodobá odpověď ptactva na klimatické změny: Avifauna doby ledové v severní Anglii
Dlouhodobá odpověď ptactva na klimatické změny: Avifauna doby ledové v severní Anglii
Dlouhodobá odpověď ptactva na klimatické změny: Avifauna doby ledové v severní Anglii
Zdroj: 
Stewart, R. J., Jacobi, M. R., The Long Term Response of Birds to Climate Change: New Results from a Cold Stage Avifauna in Northern England, PLoS ONE 10(5), pp.: 1-40
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.