Detekce nepůvodních druhů skokanů v Belgii volá po intenzivním monitoringu a okamžitém zákroku

Verze PDF

Nedávný genetický screening skokanů rodu Pelophylax na severu Belgie ukázal plošné rozšíření nepůvodních druhů skokanů z východní Evropy a mediteránu. Další exotičtí skokani se sem pozvolna šíří vlivem obchodu se zvířaty a mísí se s druhy původními. Z 944 studovaných jedinců bylo 506 geneticky nepůvodních, přičemž 7 z nich patřilo ke druhům dosud nezaznamenaných na území Belgie a okolních států. Taková introdukce nepůvodních druhů negativně ovlivňuje lokální faunu.

Využitelné výstupy: 

Cílem autorů bylo identifikovat případnou přítomnost morfologicky kryptických druhů v početných populacích na severu Belgie (Flandry). Masivní invaze skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) a skokana Pelophylax cf. bedriagae ohrožuje genetickou integritu místního hybridního taxonu skokana zeleného (P. esculentus), stejně jako skokana krátkonohého (P. lessonae). Zatímco skokan skřehotavý sem byl nechtěně zavlečen už počátkem 70. let, Pelophylax cf. bedriagae z Anatolie byl v Belgii objeven teprve nedávno. Míra rozšíření těchto taxonů je tak velká, že nejspíš už nebude možné dostat je pod kontrolu bez následků pro původní druhy skokanů. Exotické druhy, jejichž vliv na místní faunu je zatím neznámý, se sem dostávají díky rostoucí poptávce majitelů okrasných rybníčků a jezírek.Jedinci byli klasifikováni dle fenotypu, přiřazeni k morfotypu výše zmíněných skupin a následně jim autoři odebrali kousek tkáně z prstu u nohy. Na základě molekulárního fingerprintingu a DNA barcodingu bylo odhaleno osm haplotypů tvořících čtyři silně podpořené skupiny (P. ridibundus, P. cf. bedriagae, P. bedriagae – skokan Bedriagův a P. perezi – skokan Perézův). Fakt, že mezi skokany s morfotypem P. ridibundus se geneticky skrývaly 3 různé druhy, a že u jedince P. esculentus byla nalezena mitochondriální DNA P. perezi, poukazuje na kryptickou invazi některých druhů skokanů, což v kombinaci s častým sklonem k tvorbě hybridogenních systémů znamená velké nebezpečí pro genetickou identitu původních druhů. V krajním případě by tak mohlo dojít k nepozorovanému nahrazení domácích druhů druhy nepůvodními a exotickými.

Zdroj: 
Holsbeek Griet, Mergeay J., Volckaert F. A. M., De Meester L..2010. Genetic detection of multiple exotic water frog species in Belgium illustrates the need for monitoring and immediate action. Biological Invasions, volume 12, number 6:1459–1463
Zadal: 
Helena Straková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.