Demografické charakteristiky obnovující se populace orla skalního v italských Alpách

Verze PDF

Orel skalní (Aquila chrysaetos) na území České republiky v 19. století ještě pravidelně hnízdil v Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách a Beskydech. V důsledku intenzivního lovu člověkem však orli skalní z českých zemí zcela vymizeli. V posledních letech se rozbíhají projekty na znovu vysazení orlů skalních v Irsku i u nás. Autoři článku se zabývají dlouhodobou populační dynamikou obnovující se populace orlů skalních na území západní části Italských Alp. Podle jejich údajů může v početných populacích docházet k paradoxu snižování reprodukčního úsilí a současně růst celková produktivita.

Využitelné výstupy: 
  • Na základě dat z více než 37 let trvajícího sledování populace orla skalního v italských Alpách v provinciích Aoste, Torino, Cuneo a Alpi Liguri autoři zjišťovali trendy v distribuci, početnosti, plodnosti a populační struktuře druhu.

 

  • V populaci došlo k výraznému nárůstu od jednoho hnízdícího páru v roce 1972 po 144 párů v roce 2008 (průměrný nárůst populace mezi 1,3 a 1,9% za rok).

 

  • Z 513 hnízd bylo jen sedm umístěno na stromech, ostatní byla na skalách.

 

  • Orli hnízdili v nadmořských výškách od 350 do 2650 m n. m.

 

  • Průměrná vzdálenost mezi dvěma sousedními hnízdy byla 2492±201 m (údaje z roku 2007).

 

  • Většinu párů (95,5%) tvoří dva dospělí ptáci, byly ale zaznamenány i případy vyvedení mláďat páry tvořenými jedním dospělým a jedním subadultním jedincem.

 

  • Současný meziroční nárůst populace (až 2,1%) a rostoucí produktivita naznačuje, že populace stále nedosáhla nosné kapacity prostředí.

 

  • Každoročně hnízdí průměrně 58% párů a tento trend je klesající (s maximem 50,1% v posledním období výzkumu 2003-2008).

 

  • Negativní trend byl zjištěn i v procentu párů, které dokážou úspěšně vyvést alespoň jedno mládě (celkově 45,7%, v posledním období 33,7%).

 

  • Nebyl zjištěn žádný vztah mezi celkovou velikostí populace a rychlostí populačního růstu, závislost na husottě ale ukazuje, že reprodukční úspěšnost, se s rostoucím počtem hnízdících párů snižuje.
Grafické přílohy: 
Demografické charakteristiky obnovující se populace orla skalního v italských Alpách
Demografické charakteristiky obnovující se populace orla skalního v italských Alpách
Demografické charakteristiky obnovující se populace orla skalního v italských Alpách
Demografické charakteristiky obnovující se populace orla skalního v italských Alpách
Demografické charakteristiky obnovující se populace orla skalního v italských Alpách
Zdroj: 
Fasce, P., Fasce, L., Villers, A., Bergese, F., & Bretagnolle, V. (2011). Long‐term breeding demography and density dependence in an increasing population of Golden Eagles Aquila chrysaetos. Ibis, 153(3), 581-591.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.