Copak to roste na mém dvorku, aneb jak vzbudit v občanech zájem o biodiverzitu

Verze PDF

Autoři se pokusili nabídnout mezi-disciplinární a transformační pohled na zahrádkami a záhumenky nabízené ekosystémové služby, biodiverzitu a zelenou infrastrukturu, v kontextu otázek ochrany přírody a udržitelného rozvoje měst.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři vycházeli z tzv. pigeon paradoxu, tedy úvahy že globální ochrana přírody může být snáze dosažena s vyšším zapojením občanů, kterým budou zprostředkovány přímé zážitky s živými druhy žijícími ve městech (typicky: spíš bude chránit přírodu městský člověk krmící holuby nebo labutě, než člověk, který to nedělá).

 

  • V rámci názorného indikátorového setu byl vytvořen mnoha-úrovňový model městského „ekosystému“, v rámci kterého mohu lidé identifikovat jednotlivé (mikro) habitaty. Přehledný systém (BIMBY) má občany „přitáhnout“ k jejich zahrádkám, poučit je, vzdělat, inspirovat.

 

  • Od I. typů a úživnosti půdy, její vlhkosti, II. půdního pokryvu (traviny, mulč, holá půda), III. zvážení přítomnosti původních či exotických druhů, IV. zastoupení dřevina křovin, V. přítomnost a početnost jednotlivých kategorií zástupců živočišné říše.

 

  • Vmezeřená kategorie druhé úrovně na pomezí ekologických a kulturních součástí je přítomnost plotů, zídek a vody, a celá třetí sekce se pak zabývá kulturními faktory.

 

  • Vývojový graf zároveň odráží „náročnost“ celého systému, z hlediska nízké či vysoké potřeby údržby, nebo přehledně zobrazuje jednotlivé systémové úrovně.

 

  • Vizuálně-konceptuální model poskytuje lidem základ pro vývoj porozumění a pochopení nástrojů „občanského“ průzkumu zahrádek. Od seznámení se se svým záhumenkem, vlastním sběrem dat, diskuzí a srovnávání výstupů s ostatními zapojenými lidmi, až po vlastní inspiraci k vytvoření hot-spots biodiverzity na vlastní zahradě.

 

  • Současně pak indikátorový set umožňuje výzkumníkům analyzovat a vyhodnocovat data v jejich přímém kontextu, v propojení s kvalitativními či kvantitativními datasety.

 
 

Grafické přílohy: 
Copak to roste na mém dvorku, aneb jak vzbudit v občanech zájem o biodiverzitu
Copak to roste na mém dvorku, aneb jak vzbudit v občanech zájem o biodiverzitu
Zdroj: 
Beumer, C., Martens, P., Biodiversity in my (back)yard: towards a framework for citizen engagement in exploring biodiversity and ecosystem services in residential gardens, Sustain Sci (2015) 10, pp.: 87–100
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.