Chcete se zeptat? Chcete si přečíst? Odborné informace

4. zasedání konference smluvních stran Karpatské úmluvy

Právě probíhá (23.-26. září 2014) čtvrté zasedání Konference smluvních stran (COP4 – 4th Conference of the Parties) v Mikulově.

Smluvní strany na zasedání Konference rozhodnou zejména o budoucí činnosti a programových prioritách včetně rozpočtu Karpatské úmluvy pro nadcházející období až do roku 2017 a bude zahájeno tříleté české předsednictví Úmluvy. Vedle organizačních a procedurálních otázek se konference bude zabývat projednáváním odborných záležitostí z oblasti tematických okruhů jako např. ochrana biodiverzity a krajiny, udržitelné lesní hospodářství, udržitelný cestovní ruch a doprava, kulturní dědictví a tradiční znalosti.
Více informací zde.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.