Zúčastněte se našich webinářů

Fórum ochrany přírody uspořádalo již deset internetových seminářů. Máte možnost zúčastnit se následujících.

Záznam včera konaného webináře na téma ochrany přírody na Šumavě i všech předchozích si můžete prohlédnout zde. Následující internetový seminář bude věnován tématu letošních povodní a příčinám jejich průběhu a dopadu z pohledu ochrany přírody, v pondělí 5. srpna bude od 17:00 přednášet David Pithart. Na tento i všechny následující webináře je možné se přihlásit zasláním e-mailu na adresu forumochranyprirody@email.cz.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.