Vlci dnes a zítra: jejich šíření a monitoring

Rozhovor s vědcem Ing. Alešem Vorlem, Ph.D. o aktuální situaci, ekologii a systematickém monitoringu vlků v České republice.

Rozhovor vznikl v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, byl vedený Ing. Markétou Swiackou a naleznete ho zde.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.